RUILEN EN RETOURNEREN VAN PRODUCTEN UIT VOORRAAD

Ons streven is elke klant tevreden stellen.

U kunt uw bestelling zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden of omruilen binnen de zogenaamde "afkoelingsperiode".
De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst door of namens de consument, daarna is uw bestelling definitief.
Dit is wettelijk geregeld in de wet "kopen op afstand" ter bescherming van de consument.

De consument heeft:

  • 14 dagen om de bestelling te annuleren en het retour aan te melden.
  • Daarna 14 dagen om het product terug te sturen.

Na aanmelden van het retour heb je als winkelier 14 dagen om het orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten.

Graag even melden als u van het retourrecht gebruik wilt maken.
Dit kan telefonisch via 0031 (0)6 21516836 of via ons e-mailadres [email protected]
Of u kunt gebruik maken van het modelformulier herroeping.

* Het retourrecht is niet van kracht op producten die niet op voorraad zijn maar op bestelling speciaal voor u gemaakt of gekleurd worden.

Wilt u uw aankoop retourneren of ruilen?

Indien u uw aankoop wilt retourneren of ruilen, neemt u contact op met barokspiegel.com.
Geef aan dat u uw product wilt retourneren of ruilen en wij regelen alles voor u.
Retourneren of ruilen van het product is alleen mogelijk, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking.
Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Een retour dient op dezelfde wijze vervoerd te worden zoals u de spiegel heeft ontvangen, dit is in de meeste gevallen met gespecialiseerd vervoer.
(Wilt u met eigen vervoer de spiegel retourneren of omruilen, neem dan contact met ons op.)
Wij regelen het vervoer voor u en verrekenen de kosten met de restitutie van het aankoopbedrag.

De kosten voor een retourzending van gespecialiseerd vervoer is als volgt:

Lengte of breedte tot 1.5 meter € 30,-
Lengte of breedte tussen 1.5 en 1.9 meter € 40,-
Lengte of breedte tussen 1.9 en 2.1 meter € 50,-

Voor retour België geldt een opslag van € 30,-

De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen wordt deze uitgepakt en gecontroleerd.
Als er geen sprake is van schade wordt het aankoopbedrag minus de retourkosten binnen 5 werkdagen overgemaakt op uw bank- of girorekening.
Bij omruilen wordt het product bij het afhalen direct omgeruild.

Voorkom schade bij een retourzending

Wij vragen om de retourzending in de originele verpakking te verzenden.
Dit omdat de kans op schade aanzienlijk hoger ligt zonder deze verpakking.
Daarnaast is een retour zending alleen mogelijk in de originele verpakking.


Garantie termijn van 2 jaar

Omdat onze spiegels voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van materiaalkeuze en de verwerking, geven wij een garantie van 2 jaar. 
We garanderen hierbij dat elk geleverd product wordt aangeboden volgens de algemeen geldende richtlijnen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Al onze producten voldoen thans aan de Europese voorschriften.

2. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering.

Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, overlegd worden.
De garantietermijn wordt door een reparatie in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.

3. Van garantie is uitgesloten:

a.De normale slijtage van de spiegel
b. Kleur- en tintverschillen in die gevallen waarin spiegels gecombineerd zijn met andere spiegels
Voorts kan op de garantie geen beroep worden gedaan indien er door derde een verandering of reparatie aan de spiegel verricht is, dan wel daaraan iets gewijzigd is.
c. Een schade of gebrek welke te wijten is aan gebrekkig onderhoud of een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van vocht en water, blikseminslag, harde wind, extreme kou of oververhitting en de als gevolg daarvan opgetreden schade.
d. Het artikel dient bij aflevering gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is afgeleverd en geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade.
e. Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.

4. De garantie omvat de volgende punten:

Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Barokspiegel het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Barokspiegel een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.

Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Barokspiegel meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld.
Voor gevolgschade is Barokspiegel nimmer aansprakelijk. Met gevolgschade wordt niet bedoeld het verrichten van werkzaamheden aan muren en/of vloeren en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn om tot herstel en/of vervanging van het gegarandeerde product te kunnen komen.

De garantie is uitsluitend van kracht indien producten van Barokspiegel volgens haar montage/ophang instructie is geïnstalleerd.