De kleine lettertjes van Barokspiegel.nl


Op het gebruik van deze website (barokspiegel.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Wij hebben met de grootst mogelijke zorg alle informatie op de website barokspiegel geplaatst. Ondanks deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Barokspiegel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Gebruik van informatie Barokspiegel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Barokspiegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Barokspiegel en de gebruiker van de website ontstaan.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Barokspiegel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Barokspiegel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Barokspiegel zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Barokspiegel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Binnen het arrondissement van Barokspiegel