Barokspiegel-privacyverklaring 

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Uw privacy is belangrijk voor ons.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Barokspiegel van u verzamelt via onze webwinkel, en hoe we die gegevens gebruiken.

Barokspiegel is onderdeel van Two People Artworks en biedt een scala producten aan van spiegels, schilderijlijsten, schilderijen en alle bijbehorende producten zoals materialen en diensten voor bijvoorbeeld opspannen. 

Lees de productspecifieke informatie in deze privacyverklaring, deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en Barokspiegel, de vermelde producten en op waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

________________________________________  

Barokspiegel vraagt alleen u gegevens om uw vraag en/of bestelling te kunnen beantwoorden of te leveren.

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken of om als gast te bestellen. 
U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Barokspiegel-account aanmaakt.
Wij krijgen geen gegevens van derden.
Wij hebben geen andere toegangen voor inzicht in persoonsgegevens.

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken
________________________________________  

Barokspiegel gebruikt uw persoonsgegevens om u te voorzien van de producten die wij aanbieden.
We gebruiken de gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over uw bestelling, levertijd of productinformatie. 
We gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u gerichte reclame te sturen. 
Barokspiegel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, bijvoorbeeld de transporteur.

 

Redenen waarom we persoonsgegevens delen
________________________________________ 

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming om een transactie te voltooien of een door u besteld product te leveren.
We delen alleen uw persoonsgegevens met de transporteur en/ of aanverwante services waaronder montageservice.

 

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren
 ________________________________________ 

Indien u een account heeft aangemaakt kunt u uw persoonsgegeven online bekijken, bewerken of verwijderen.
U kunt toegang krijgen tot uw account door middel van uw email adres en zelf gekozen wachtwoord.

 

Cookies en soortgelijke technologieën
________________________________________ 

Barokspiegel maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.
Met cookies kunnen wij analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren.

 

Barokspiegel-account 

________________________________________  

Met een Barokspiegel-account kunt u zich aanmelden.

Het aanmelden bij uw account kan als voordeel hebben dat uw persoonlijke gegevens geregistreerd staan en u alle updates via uw account kunt volgen.
Ook indien u vaker aankopen doet hoeft u uw persoonsgegevens niet opnieuw te vullen maar kunt u door in te loggen in uw account makkelijk uw bestelling plaatsen.

 

Andere belangrijke privacy informatie 
_________________________________________

In het geval van een conflict tussen deze privacyverklaring van Barokspiegel en de voorwaarden van een overeenkomst(en) tussen een klant en Barokspiegel voor Producten, hebben de voorwaarden van die overeenkomst(en) prioriteit.
Als een van de voorwaarden niet is gedefinieerd in deze Privacyverklaring of de OST, vindt u hieronder de definities. 

Algemeen.

Wanneer een klant Producten koopt, gebruikt of ondersteuning krijgt voor een dergelijk product, verzamelt Barokspiegel gegevens om het product of de service te leveren, met inbegrip van toepassingen die nodig zijn voor het verstrekken van de service, het bieden van de beste ervaringen met onze producten, onze bedrijfsvoering en communicatie met de klant. 

Bijvoorbeeld:  

  • Wanneer een klant contact heeft met een verkoopmedewerker van Barokspiegel, verzamelen we indien nodig de naam en contactgegevens van de klant en indien nodig de gegevens over de organisatie van de klant, om onze producten, service en diensten te kunnen verlenen.

 

Bewaartermijnen 

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld zo lang u uw account niet heeft verwijderd. Heeft u iets gekocht zonder online account dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat u hebt gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Verwante services 

________________________________________  

Transport services en montageservices zijn verwante services die wij aanbieden om u makkelijk toegang te geven tot deze toepassingen.  

Disclaimer

De kleine lettertjes van Barokspiegel.nl


Op het gebruik van deze website (barokspiegel.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Wij hebben met de grootst mogelijke zorg alle informatie op de website barokspiegel geplaatst. Ondanks deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Barokspiegel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Gebruik van informatie Barokspiegel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Barokspiegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Barokspiegel en de gebruiker van de website ontstaan.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Barokspiegel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Barokspiegel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Barokspiegel zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Barokspiegel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Binnen het arrondissement van Barokspiegel